Okresné kolo dejepisnej olympiády
 
Žiaci mali vypracovať test, ktorý obsahoval pre 6. a 7. ročník tému „ Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu“ a pre 8. a 9. ročník tému „Československo v rokoch 1968 - 1989“.
 

Test obsahoval aj otázky z regionálnej histórie a aj z daného polročného učiva. Časový limit na vypracovanie testu bol 90 minút. Na celkový priebeh olympiády dohliadala 6-členná porota.


Celkové  umiestnenie našich žiakov :
  


6. ročník - Kategória F:   
1. miesto - Veronika Štepová   (82 bodov)
2. miesto - Patrik Štefkeje        (55 bodov)


7. ročník - Kategória E:   
11. miesto - Ondrej Hrončok  (47 bodov)
12. miesto - Tomáš Slávik       (31 bodov)


8. ročník - Kategória D:   
9. miesto - Tomáš  Bohuš (49 bodov)

12. miesto - Damián  Joščák  (42 bodov)


9. ročník - Kategória C:  
1.miesto - Alexej Pokus (93 bodov)
3. miesto - Martin Mokoš (72 bodov)

 

Ďakujeme všetkým žiakom za veľmi úspešnú reprezentáciu našej školy a Alexejovi držíme palce v krajskom kole DO, ktoré sa uskutoční 21.3.2019 v Leviciach.


Mgr. Andrea Rybanská