Tribečská najúspešnejšia aj v Dejepisnej olympiáde
Dejepisná olympiáda sa uskutočnila 14. februára 2019 v priestoroch ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch. Zúčastnilo sa jej štrnásť základných škôl a výdatnú konkurenciu robilo aj Osemročné gymnázium v Topoľčanoch. Súťažilo sa v štyroch kategóriách C (9. ročník), D (8. ročník), E (7. ročník) a F (6. ročník). Chrípková chorobnosť ubrala až 17 súťažiacich, pretože zo 64 decembrových prihlásených súťažilo spolu v jednotlivých kategóriách len 47 žiačok a žiakov.

Celková úspešnosť jednotlivých škôl sa bodovala postupne od posledného miesta jedným bodom s každým pridaným o miesto vyššie. Ak napríklad v kategórii C deviateho ročníka bolo súťažiacich 17, sedemnásty získal 1 bod, desiaty 8 bodov a víťaz tejto kategórie 17 bodov. V štyroch kategóriách získala Tribečská dve víťazstvá a z dvanástich pódiových umiestnení získala jednu tretinu.
Poradie škôl podľa získaných bodov: 1. miesto - ZŠ Tribečská Topoľčany (51 bodov), 2. miesto - ZŠ a MŠ Solčany (49 bodov), 3. miesto - Osemročné gymnázium Topoľčany (46 bodov).

Je to určite pekný úspech zvíťaziť v okresnom meraní v oboch týchto olympiádach (Geografická a Dejepisná) so silným vlastivedným podtónom a je potrebné poďakovať všetkým v rámci školy, ktorí k týmto úspechom prispeli.

Mgr. Gejza Sitkey