Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     Účasť na Krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku je veľmi vzácna, nakoľko je nemecký jazyk v pozícii druhého cudzieho jazyka a jeho vyučovanie je zastúpené menším počtom hodín. Samuelovi Držíkovi to však nebránilo v tom, aby po triumfálnom víťazstve v okresnom kole predviedol svoj talent a kvality na úrovni Nitrianskeho kraja. Okres Topoľčany reprezentoval medzi sedemdesiatimi žiakmi z rôznych škôl v kraji a svoje vedomosti i komunikatívne zručnosti musel predviesť v týchto disciplínach:

Písomná časť:      - počúvanie s porozumením,

                              - čítanie s porozumením,
                              - gramatický test.

Ústna časť:           - príbeh k obrázku,

                               - rozprávanie k trom témam.

Z plného počtu 100 bodov mu chýbali iba 3 body, a tak sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste!! Za tento úspech Samuel vďačí neutíchajúcemu záujmu o nemecký jazyk, každodennému zdokonaľovaniu sa a samozrejme podpore rodiny. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

PhDr. Annamarie Mikulová