Učenie v maskách 2019
Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. Tá tento rok pripadá na 6. marca 2019. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatka. Fašiangy sú už tradične obdobím plesov, karnevalov a fašiangových zábav.

U nás v škole sme si toto obdobie pripomenuli tým, že žiaci, ale i zamestnanci našej školy sa preobliekli do rozmanitých originálnych kostýmov. A že ich bolo neúrekom. 

Nálada bola skvelá. I učenie išlo nejako ľahšie a aj preto (aj s prispením skráteného vyučovania) sme sa ani nenazdali a bol koniec vyučovania. II. ročník tejto akcie sa snažil prekonať skvelé masky z minulého roka a či sa to podarilo, posúďte sami.

Mgr. Ivan Vőpy