Vesmír očami detí 2019

Do súťaže sa tento rok zapojilo 32 škôl z celého Topoľčianskeho okresu s viac ako 350 prácami, ktorých úroveň bola naozaj vysoká. Súťažilo sa v piatich kategóriách a naša šikovná výtvarníčka si odniesla v 2. kategórii / ZŠ 1.-4.roč./ pekné 3. miesto.

Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 5.3.2019 v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch za prítomnosti riaditeľa Hurbanovskej hvezdárne. Výstava v týchto priestoroch potrvá do 20.3.2019 a víťazné práce postupujú do celoštátneho kola v Hurbanove.

Pozývame Vás na túto peknú výstavu a zároveň Paulínke držíme palce.
                                                                 
                                                                                                                                                                           Mgr. Lucia Benková