Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)
Talentovaní recitátori si navzájom konkurovali, porota mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi nich tých, ktorí budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole.

I. kategória – poézia
1. Adrián Mihálik
2. Félix Uhlár
3. Linda Chrkavá

II. kategória – poézia
1. Patrik Mierny

III. kategória – poézia
1. Laura Drábiková
2. Ema Rochovská
3. Sabina Sekmanová

I. kategória – próza
1. Nina Bočkajová
2. Tomáš Haring
3. Nina Krajčíková

II. kategória – próza
1. Hana Koncová
2. Tereza Matušíková
2. Christina Chovancová

III. kategória – próza
1. Natália Gieciová
2. Kvetoslava Prochászková

Napokon porota rozhodla, že do obvodného kola postúpia títo recitátori: Adrián Mihálik, Nina Bočkajová, Patrik, Mierny, Hana Koncová, Laura Drábiková a Natália Gieciová. Do okresného kola priamo postupuje Nela Kupcová, miuloročná úspešná účastníčka krajského kola.

Tomáš Kováčik