Mesto Topoľčany si uctilo svojich učiteľov – skvostný koncert Martina Babjaka

Túto spoločenskú udalosť slávnostným príhovorom otvorila JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany, pričom vyzdvihla dôraz na etickú, morálnu, odbornú a spoločenskú hodnotu učiteľa. Prítomní boli aj viceprimátor Juraj Želiska a viacerí mestskí poslanci. Vedúca odboru školstva MsÚ, PaedDr. Martina Mazáňová PhD., predstavovala jednotlivých oceňovaných pedagógov a prítomní boli aj pracovníci tohto odboru - Mgr. Soňa Šilhárová a Mgr. Tibor Mócik. Organizačnú časť pomáhala zabezpečovať Ing. Ida Valachová, predsedníčka komisie mládeže, školstva, kultúry a športu.

Pedagógovia boli ocenení za úspešnú pedagogickú činnosť a ďalší aj plaketou Jana Amosa Komenského. Ocenení boli aj pedagógovia, ktorí ukončili svoju aktívnu pedagogickú činnosť.
Z pedagogického kolektívu ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch boli ocenení PaedDr. Ladislav Vozár a Mgr. Elena Dobrá.


Mesto pre svojich učiteľov pripravilo v rámci tejto oslavy koncert Martina Babjaka. Mal to byť teda v prvom rade operný koncert, no bolo to oveľa viac. Niektorí ho trochu poznali z rôznych vystúpení, no jeho dá sa povedať dve vystúpenia prekonali očakávania. V prvom rade je potrebné spomenúť jeho hudobný doprovod v podobe prof. Daniela Buranovského na elektrickom piane. Martin Babjak mal svoj program hudobne špičkovo vyskladaný od menej známych skladieb až po hudobné šperky svetových opier, pôvodnú slovenskú tvorbu a poloopernú úpravu ľudových skladieb. Celá dynamika hlasu inak znie v bezprostrednom kontakte a pán Babjak sa snažil v prvom rade nakontaktovať na vďačné obecenstvo. Ku skvelej atmosfére prispelo aj hovorené slovo – humorné, nenásilné, nevtieravé, čo bolo prifarbené aj príhovorom pána Buranovského. Pán Babjak však stále prekvapoval. Či už svojou hrou na fujarovej píšťale alebo úprimnou snahou o krokové a pohybové variácie.


Táto spoločenská udalosť bola aj spomienkou na nedávno zosnulého RNDr. Pavla Valacha, ktorý ako dlhoročný pedagóg a zástupca riaditeľa topoľčianskeho gymnázia prejavoval predovšetkým ľudskosť k tým, s ktorými sa na rôznych úrovniach stretával. Najvyšší post školstva na úrovni okresu Topoľčany zastával aj po roku 1989.


Bez servilnosti a pátosu to bol vydarený Deň a vlastne aj večer učiteľov. Učitelia budú určite vďační za pokračovanie novej podoby oceňovania ich práce, hoci sotva môže niekto či niečo prekonať vystúpenie pána Martina Babjaka. Vedeniu mesta Topoľčany patrí preto veľké poďakovanie, že si touto slávnostnou akadémiou uctilo učiteľov celého mesta.

Mgr. Gejza Sitkey