RoboCup Junior 2019 Slovensko – celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov

Do tohtoročných súťažných bojov sme nasadili štyri tímy pod vedením Ing. Rastislava Gažiho. Súťažili sme v disciplínach robotický futbal, záchranár, robotická ruka. Tímy, ktoré reprezentovali našu školu, pôsobia v záujmovom útvare Robolab pri našej základnej škole.

Sú to nasledovné robotické tímy: XLC-Younglings, XLC- RoboTail a XLC-Tribečan.

Tím - XLC-Younglings - robotický futbal /Soccer - Lightweight/ - Šimon Peter, Samuel Peter, Peter Krajčík, Marek Košťál

Tím - XLC-RoboTail - záchranár /Rescue - line Follower Primary/ - Jakub Bohunický, Timotej Vaško, Alexandra Tothová, Tomáš Slávik

Tím - XLC-Tribečan - robotický futbal /Soccer - Lightweight/ - Martin Šuriak, Jakub Nikodém, Radovan Hurych

Celkové umiestnenie:
Kategória: Robotický futbal - /Soccer- lIghtweight/
3. miesto – tím XLC – Younglings
4. miesto – tím XLC – Tribečan


Kategória: Robotická ruka
2. miesto – tím XLC – Younglings

Kategória: Záchranár - /Rescue - Line Follower - Priamry/
2. miesto – tím XLC – RoboTail

Súťaž predstavovala „robotické“ majstrovstvá Slovenska v silnej konkurencii takmer viac ako päťdesiatky súťažiacich tímov. Na Slovensku sa robotika v poslednom desaťročí robí takmer všade na školách, nielen v bohatších regiónoch.

Nielen, že sa naše tímy v tejto súťaži nestratili, ale vo všetkých súťažných disciplínach dosiahli popredné umiestnenie. Sú to všetko vynikajúce umiestnenia, ktoré nadviazali na predchádzajúcu generáciu robotikov posledného desaťročia. Vynikajúce výsledky dosiahli aj nové, začínajúce tímy. Našu školu bude reprezentovať na európskom šampionáte EURCJ 2019, ktorý sa bude konať 21. až 23. júna 2019 v nemeckom Hannoveri, v disciplíne robotický futbal tím XLC-Younglings. Všetkým žiakom v jednotlivých tímoch patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu, prípravu a dosiahnuté výsledky na tejto celoslovenskej súťaži pre základné a stredné školy v stavbe a programovaní robotov - RoboCup 2019.

Ing. Rastislav Gaži