Krajské ocenenie pani učiteľky Mgr. Evy Makovej

Dňa 28. marca 2019 sa pani učiteľka Mgr. Eva Maková spolu s riaditeľkou školy Mgr. Annou Krajčíkovou zúčastnili oceňovania najlepších pedagógov Nitrianskeho kraja. Pani učiteľka Maková získala Čestné uznanie za výbornú pedagogickú činnosť a dosiahnuté úspechy v mimoškolskej športovej činnosti. Toto ocenenie je potvrdené dlhoročnými úspechmi vo výchovno-vzdelávacej činnosti v predmete geografia, čo sa tiež prejavilo vynikajúcimi umiestneniami v geografickej olympiáde na úrovni okresu i kraja. Dlhodobo pracuje na organizácii lyžiarskych kurzov žiakov a mnohé úspechy dosiahla s futbalovými a basketbalovými družstvami žiačok.

Oceňovanie prebiehalo v priestoroch nitrianskeho Gymnázia na Párovskej ulici. Ocenenia odovzdávali Mgr. Milan Gabala, vedúci odboru školstva Nitrianskeho kraja a Ing. Karol Borik, MBA, prednosta Okresného úradu v Nitre.

Pani učiteľke Eve Makovej k tomuto oceneniu blahoželáme a prajeme veľa zdravia a tvorivých síl do ďalších pedagogických rokov.

Mgr. Gejza Sitkey