Divadelný festival

Divadelný deň otvorila svojim príhovorom jej Excelencia írska veľvyslankyňa Hilda Ó Riain. Žiaci mali možnosť pozrieť si sedem divadelných predstavení žiakov vo veku 9 – 15 rokov. Boli to klasické predstavenia ako Cinderella, ale aj novodobé tieňové Show Us What You Got. Pre žiakov, ktorí sa zúčastnili tohto festivalu ako diváci, boli jednotlivé predstavenia prínosom po stránke jazykovej ako aj bohatého kultúrneho zážitku.

Žiakov sprevádzali vyučujúce anglického jazyka PaedDr. Godálová, Mgr. Kubrická a Mgr. Žáková.