Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Súťaž má 3 hlavné kategórie: literárnu, výtvarnú a elektronickú.

Témy pre tento ročník boli nasledovné:
     Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
     Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše
     Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka
     Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva
     Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť literatúry

Jakub si vybral tému : „Cyril a Metod ako cestovatelia v čase.“ Jednému z bratov dal Jakub vymoženosti súčasnosti : iPod a slnečné okuliare. Oboch svätcov  situoval do Bratislavy, pod hrad.

Jakubova práca putovala poštou , dňa 11.4.2019, do Nitry. V
yhlásenie výsledkov bude 7. júna 2019. Držíme mu palce!

Mgr. Andrea Rybanská