Po novom e3bečan

V novom elektronickom časopise 3bečan – e3bečan vám  prinášame zaujímavé články a rozhovory s učiteľmi a žiakmi, články o dianí v škole i mimo nej. Od posledného decembrového čísla sa toho dosť udialo. Okrem takmer dvojtýždňových chrípkových prázdnin sme i v škole čo-to zažili.

Najvýznamnejšou bola asi Knižná burza 2019, ktorá odštartovala novú školskú tradíciu. Najskôr sa knižky zbierali a triedili, aby následne pod záštitou pani Primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej boli na knižnej burze za symbolickú cenu predané. Celý výťažok z podujatia, ktoré okrem predaja kníh tvorili i mnohé sprievodné aktivity (napríklad vyrábanie medovníkov, kvízy, záložka do knihy, bábkové divadlo, putovanie rozprávkami a pod.), bol dobročinne odovzdaný v prospech Karanténnej stanice Topoľčany. Hosťka z tejto stanice, ktorá sa venuje odloženým zvieratkám, besedovala počas burzy s našimi žiakmi.  

Z realizovaných školských akcií, podujatí a súťaží vám ponúkame ankety a reportáže, napríklad zo súťaže Hviezdoslavov Kubín, z akcií Karneval v ŠKD, Učenie v maskách, Testovanie 9 a iné.  

Všetkým našim čitateľom i aktívnym redaktorom, ktorí sa učia zodpovednosti novinárskej profesie, želáme veselú Veľkú noc! 
 


e3bečan (klikni pre zobrazenie elektronickej podoby časopisu)


Michaela Horňáčeková
(šéfredaktorka školského časopisu 3bečan)

Tomáš Kováčik
(koordinátor záujmového útvaru Novinársky – 3bečan)