Výtvarné súťaže

Žiaci I.stupňa sa priebežne zapojili do týchto výtvarných súťaží:

,,Krásy našej záhrady“- súťaž, ktorú vyhlásil Republikový výbor Slovenského zväz záhradkárov v Bratislave.

,,Dúha 2018/2019“
- celoslovenská literárna a výtvarná súťaž.Tento rok sme tvorili na dve témy: „Čarovná príroda“ a „Vo svete našej fantázie“.

„My sa nevieme sťažovať nahlas“
- XXI. ročník medzinárodnej súťaže so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu.

Pri príležitosti Svetového dňa vody - 22.3.2019 - bola na našej škole vyhlásená súťaž ,,O najkrajšie vyzdobené dvere“. S nadšením sa do súťaže zapojili obidva stupne. Víťazstvo si zaslúžila V.B. trieda, ktorá svojou tvorivosťou nadchla porotu.

,,Zápalky v rukách detí“
- 16. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave, ktorú vyhlásil generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru. Naše deti z 1.st. sa zapojili tromi prácami.

,,Kráľovstvo zvierat“- Naše deti prostredníctvom výtvarného prejavu znázornili zvieratá z Afriky, Austrálie ... Zapojili sa triedy pod vedením p.uč: Rumanovej /2.A./, p.uč.:Vránovej /3.C/, p.uč.: Gulišovej, / 2.D./, p.uč: Kováčovej /2.C./, p.uč.: Benkovej /krúžok Machule/.

,,Rodina a základné ľudské právo na život“-
Táto súťaž je organizovaná Asociáciou za život a rodinu v spolupráci s množstvom partnerov vrátane eRka, KPKC, DKU Bratislavskej arcidiecézy či Národného pochodu za život. Zapojili sme sa 28 prácami, ktoré vytvorili žiaci z tried 3.B, 3.D, 4.D a na krúžku Machule.

Žiakom držíme palce. 

                                                                                                                                 Mgr. L.Benková