Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019

V prvej kategórii obsadila 2. miesto Tamara Hubová a 3. miesto Sára Ondrušová. V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnil Matúš Burian a na 2. mieste Nina Bočkajová. Aj v tretej kategórii sa podarilo žiakom úspešne umiestniť – na 1. mieste žiačke Patrícii Michalidesovej a 2. mieste Dominike Jakubičkovej.

7. mája 2019 sa v priestoroch Základnej školy na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutoční okresné okolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Našu školu v ňom budú reprezentovať dvaja žiaci, a to Matúš Burian a Patrícia Michalidesová.

Mgr. Janka Chvojková