Deň ZEME - sadenie Lipy malolistej

Cez piatu vyučovaciu hodinu, kedy majú šiestaci technickú výchovu, si postupne pripravili krhlu, motyku, lopatu, rašelinu a samozrejme dobrú náladu. Najskôr vykopali jamu, do nej nasypali rašelinu. Potom naliali do jamy vodu a umiestnili tam lipu. Chlapci aj dievčatá sa vystriedali pri nahŕňaní hliny okolo stromčeka. Nakoniec ešte raz poliali lipu a umiestnili vedľa nej aj drevenú latku, o ktorú špagátikmi priviazali stromček.

Práca ich bavila, slniečko svietilo, šiestaci boli disciplinovaní a spokojní so svojím dielom. 6.A takto oslávila Deň ZEME.

Mgr. Andrea Rybanská