Cesty za poznaním minulosti

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl.

Témy boli nasledovné:

- Čo by ma najviac potešilo

- Hrdinovia sa nerodia iba v boji

- Domov si každý predstavuje inak

- Sloboda nie je samozrejmosť, v Povstaní za ňu zaplatilo mnoho ľudí životom

- Si mojím vzorom

Silvia si vybrala tému "Sloboda nie je samozrejmosť, v Povstaní za ňu zaplatilo mnoho ľudí životom".

Termín odoslania prác je do 30. apríla 2019. Vyhodnotenie bude druhý júnový týždeň v Banskej Bystrici a zverejnené to bude na stránke www.muzeumsnp.sk. Silvii držíme palce!

Mgr. Andrea Rybanská