Čo vieš o hviezdach - krajské kolo

Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami. Zúčastnil sa jej len jeden žiak našej školy zo 4.AA a to v 1. kategórii Maxim Kopčan. Dosiahol skvelý úspech, keď obsadil 3. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Žiaru nad Hronom. Maximovi gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole.

Mgr. Ivan Kopčan