Práca na stanovištiach na hodinách anglického jazyka

Hoci vytvoriť pracovný list a zaujať ním žiaka nie je vždy jednoduché, v rámci opakovania slovnej zásoby z tematických celkov sa vyskytla vhodná príležitosť vyskúšať si to v praxi.

Žiaci piateho ročníka si mali možnosť otestovať svoje zručnosti v téme „Odievanie a móda“, šiestaci v téme „Krajiny, mestá a miesta“, siedmaci „Človek na cestách - Londýn“, ôsmaci „Voľný čas a záľuby“, deviataci „Vzdelávanie a práca“. Skupiny žiakov mali v rámci vyučovacej hodiny na šiestich stanovištiach za úlohu vypracovať zadania pracovných listov v určenom časovom limite. Celkovo vystriedali všetky stanovištia s rôznymi aktivitami. S využitím zdrojov informácií, online i knižných slovníkov si sami volili stratégiu práce. Žiakom v rámci učenia nechýbal pohyb, počas multisenzorického učenia sa zvýšila koncentrácia, odbúral sa stres.

Úlohy, ktoré najviac zaujali boli pantomíma, identifikovanie predmetov hmatom, odhalenie obrázka pomocou doplnenej tajničky, osemsmerovky, interaktívne pexeso, tvorenie príbehu zo zvukov, myšlienková mapa a iné. Nechýbali situačné dialógy, dotváranie prezentácie k téme, zakreslovanie pocitov cez výraz tváre, kreslenie vlajok štátov, spájanie fragmentov slov či obrázkov. Mnohé zo stanovíšť boli zamerané na prácu s počítačom, notebookom alebo interaktívnou tabuľou. V rámci vyhodnotenia zisťovali, v čom sa im darilo najlepšie, čo bolo najobtiažnejšie, čo by robili nabudúce inak.

Veľká vďaka patrí akčným tímom, ktoré húževnato pracovali na úlohách, za všetky treba spomenúť: Dell Team, Pištovci, Lil XXX, Lopo, Immortals, Gamers, Superstars, FC Palanda, Aqua, Galaxy Team, Happy Girls, Flamingo 5, Unicorns...

Na záver zopár postrehov žiakov: Bolo to super, veľmi ma to bavilo..., Využili sme naše vedomosti, vlastnú hlavu a pracovali sme všetci..., Každé stanovište bolo iné a zábavné..., Najľahšie bolo dopĺňanie slov do obrázka, najťažšie bolo počúvanie..., Určite by sme si to radi zopakovali..., Bolo by super urobiť podobné workshopy aj z témy Entertainment alebo Food...

Mgr. Martina Žáková