Deň Zeme v II.A

Naša planéta nám ponúka vzácne dary, ktoré my, ľudia, potrebujeme. No nepatrí sa iba brať, ale musíme sa aj odvďačiť. Hoci sme maličkí, vieme ako to dosiahnuť. S pani učiteľkou sme si zo starých tričiek vyrobili tašky. Dali sme si do nich knihy, ktoré sme išli vrátiť do knižnice. Naučili sme sa, že nie všetko treba vyhodiť, ale dá sa ešte zúžitkovať. Takto znížime množstvo odpadu a ochránime našu Zem.

Mgr. J. Rumanová