Deň Zeme v školskej knižnici

Štvrtáci pozorovali a poznávali listnaté a ihličnaté stromy, zisťovali liečivé účinky jarných bylín – púpavy, sedmokrásky, žihľavy a stromov – brezy a lipy. Vyskúšali si svoje environmentálne vedomosti v dvoch kvízoch. Vo výtvarnej časti niektorí žiaci vo svojich kresbách upozornili na dopady ničenia životného prostredia, iní vyjadrili túžbu po čistej prírode. Zopakovali si aj podmienky života rastlín na Zemi, skladali časti rastlín, napríklad listy listnatých stromov. Veríme, že všetky poznávacie aktivity využijú pri ochrane prírody.

Školské knihovníčky