Lenka Bočeková - náš malý výtvarný talent

Lenke Bočekovej, žiačke 3.D triedy, prajeme veľa tvorivých síl a ešte ďalších úspechov, ktorými teší nielen svojich rodičov, ale i pedagógov.

Spolupráca výtvarníkov z I. stupňa s Tribečským múzeom naďalej pokračuje. Do prezentačného podujatia ,,Človek a príroda" zameraného na problematiku národných parkov, sa zapojili naši výtvarníci s 38 dielkami.

Toto podujatie je doplnené o tvorivé a vedomostné aktivity pre deti a mládež. Výstavu a zároveň tvorivé dielne môžete navštíviť od 20. 5. do 30. 8. 2019.

Mgr. Benková /Machule/