Cudzí jazyk nás spája

7. ročník reprezentovali žiaci: Damián Hrnko a Lucia Petrová, 9.ročník reprezentovali Filip Filo a Aneta Bartošová. 

Žiaci úspešne reprezentovali školu, získali ďalšiu skúsenosť a zvýšili si sebavedomie v rámci komunikácie s „native speakers“.

Umiestnenie: 7.ročník – Damián Hrnko - 3. miesto a 9.ročník – Filip Filo - 1. miesto

Úspešným súťažiacim blahoželáme.

PaedDr. A. Godálová