Čestné uznanie pre Lindu Gregorovú - súťaž Sv. Cyril a Sv. Metod očami detí

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 13 škôl z okresu Topoľčany so 113 výtvarnými prácami.

Naša žiačka Linda Gregorová (6.C) získala za svoju prácu, pod názvom Svätí bratia, Čestné uznanie poroty a aj vecnú cenu. Linde blahoželáme a želáme jej veľa tvorivých síl aj do budúcnosti.

Mgr. Andrea Rybanská