V júni takmer osemtonový zber papiera

Uvedieme jednotlivých žiakov a žiačky, ktorí priniesli najviac papiera v jednotlivých triedach od prvého po deviaty ročník:

1.A – Alexandra Dudášová 86 kg; 1.C – Tamara Piknová 90 kg, Adrián Kutňanský 66 kg; 1.D – Karolína Zifčiaková 94,5 kg; 2.A – Kristína Rybanská 187 kg, Marek Foltán 45 kg; 2.B – Nella Mallová 290 kg, Matúš Labuda 139 kg, Dávid Moravčík 48,5 kg; 2.C – Sofia Hošková 225 kg; 3.A – Oliver Lukačovič 65 kg; 3.B – Lucia Ferková 210 kg, Emma Molnárová 55 kg; 3.C – Veronika Gábrišová 103 kg, Alexander Skokan 95 kg; 3.D – Tomáš Gieci 200 kg; 4.A – Nina Macháčová 216 kg, Juraj Ferenčík 90 kg, Ester Gočová 62 kg; 4.B – Tomáš Malec 101 kg, Martin Šimon 78 kg, Stanislav Podolec 45 kg; 4.D – Alex Molnár 90 kg; 5.B – Sofia Lukačovičová 60 kg, Lukáš Tarina 53 kg; 5.D – Patrik Bečka 200 kg, Oliver Kostolanský 139 kg, Sára Košťálová 103 kg, Natália Pišťanská 100 kg; 6.B – Barbora Duscheková 157 kg, Kristína Bohušová 80 kg; 6.D – Dominik Šuba 94 kg, sestry Štepové 58 kg, Patrik Štefkeje 48 kg; 7.A – Karol Horňáček 703 kg, Sofia Javorková 70 kg, Martin Belaň 49 kg; 7.B – Damián Hrnko 105 kg; 7.C – Ondrej Hrončok 73 kg; 8.A – Šimon Peter 184,5 kg; 8.C – Natália Gieciová 69 kg; 9.B – Kamil Ronec 55 kg.

Uvedieme v poradí 18 najúspešnejších žiakov, ktorý priniesli 100 a viac kilogramov papiera:


1. Karol Horňáček 703 kg (7.A), 2. Alexander Skokan 390 kg (3.C) 3. Nella Mallová 290 kg (2.B), 4. Sofia Hošková 225 kg (2.C), 5. Nina Macháčová 216 kg (4.A), 6. Lucia Ferková 210 kg (3.B), 7. Tomáš Gieci 200 kg (3.D), 8. Patrik Bečka 200 kg (5.D), 9. Kristína Rybanská 187 kg (2.A), 10. Šimon Peter 184,5 kg (8.A), 11. Barbora Duscheková 157 kg (6.B), 12. - 13. Matúš Labuda (2.B), Oliver Kostolanský (5.D) 139 kg, 14. Damián Hrnko 105 kg (7.B), 15. - 16. Veronika Gábrišová (3.C), Sára Košťálová (5.D) 103 kg, 17. Tomáš Malec 101 kg (4.B), 18. Natália Pišťanská 100 kg (5.D).


Je potrebné poďakovať všetkým žiakom, rodičom, ale aj starým rodičom, ktorí prispeli k tomuto zberu kilami, desiatkami či dokonca stovkami kíl papiera. Zber papiera bude aj v ďalších rokoch patriť k dôležitým mimovyučovacím aktivitám školy.


Mgr. Gejza Sitkey