Otvorenie školského roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roka začalo štátnou hymnou Slovenskej republiky, po ktorej pani riaditeľka školy Mgr. Anna Krajčíková privítala hostí z vedenia mesta Topoľčany – Mgr. Zuzanu Baranovú, prednostku Mestského úradu v Topoľčanoch a Mgr. Tibora Mócika zo Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch.

Nasledovala ľahko úsmevná prozaicko-poetická prezentácia Nely Kupcovej zo 7.A triedy o živote v škole. Odzneli slávnostné príhovory riaditeľky školy a prednostky Mestského úradu. Piesňou Unikát od Márie Čírovej sa „unikátne“ zaskvela Stella Patai zo 7.B triedy. Nesmel, samozrejme, chýbať ani tradičný príhovor ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej k začiatku nového školského roka. Záver patril našej školskej hymne, ktorú poznajú všetci žiaci druhákov až po deviatakov a mnohí z nich si ju radi zaspievali. Veríme, že na konci roka ju budú poznať už aj naši prváčikovia.

Na nový školský rok nie sú pripravení len žiaci, ktorých nastúpilo v tento deň na našu školu 667, ale aj škola samotná, najmä vďaka vedeniu školy. Po zaslúženom oddychu sa pridali aj všetci učitelia a ostatní zamestnanci školy, ktorí vyzdobili triedy a ostatné priestory školy a urobili všetko pre to, aby sa nový školský rok na Tribečskej mohol začať. Zostáva si už len želať, aby učiteľky a učitelia spolu so žiakmi využili cez leto načerpanú energiu a potenciál na dosiahnutie čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Mgr. Gejza Sitkey a Mgr. Ivan Vőpy