Historicky najvyššie športové umiestnenie našej školy

V sledovaní viac ako 250 základných škôl získala Tribečská 235 bodov, čo bolo len o tri body menej ako získala víťazná ZŠ na Nádražnej ulici v Nových Zámkoch. V posledných dvoch školských rokoch obsadila naša škola prvé miesta v okrese Topoľčany.

Sú to vynikajúce športové úspechy, za ktoré je potrebné poďakovať celej generácii žiakov a žiačok tejto školy, športovcov v mnohých súťažiach. Významnú úlohu tu museli zohrať aj všetci vyučujúci telesnej a športovej výchovy, no pomohli aj ďalší pedagógovia a vedúci viacerých športových záujmových útvarov. Za organizáciu veľkého množstva športových súťaží je potrebné poďakovať vedeniu školy, ktoré v spolupráci s Radou rodičov školy zabezpečovali aj viaceré športové kolektívy v rámci majstrovstiev Nitrianskeho kraja.

Mgr. Gejza Sitkey