Vynikajúce športové ocenenie od Okresného úradu Nitra, odboru školstva

Škole pogratuloval k tomuto vynikajúcemu úspechu a ocenil prácu všetkých, ktorí sa na tomto vynikajúcom umiestnení podieľali. Tejto výnimočnej udalosti v živote školy a jej vyznamenania sa zúčastnila aj PhDr. Vladimíra Matušíková, vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou, ktorá vyzdvihla prácu školy aj na tomto poli.

Pri odovzdávaní ocenenia boli prítomní aj viacerí žiaci a žiačky školy, ktorí sa zúčastňovali športových súťaží. Je nám ľúto, že sa tohto ocenenia nemohli zúčastniť tí, ktorí na konci minulého školského roka opustili naše školské lavice a teraz už zbierajú úspechy na stredných školách, pretože sa zaslúžili o tento športový úspech, čím aj v tejto rovine viac ako úspešne zakončili svoju základnú školskú dochádzku.

Mgr. Gejza Sitkey