13.10.2019 – „Deň starých rodičov“
My v ŠKD sa chceme poďakovať všetkým našim starkým i takýmto pozdravom:

Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedkom.
Mojí starkí – šikovní sú a všetko vedia,
aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to veru kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.