Ako sme oslávili Medzinárodný deň školských knižníc

K téme Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia J.G. Tajovského naši žiaci zbierali informácie z rôznych zdrojov a pripravili si originálny program.

Podujatiu, ktoré sme realizovali pri príležitosti MDK 28.10. 2019, predchádzal tvorivý ateliér.

Žiaci 3. a 5. ročníka na základe predlohy – fotografie maľovali portréty J.G. Tajovského. Tretiaci vytvorené kresby nalepili na farebný podklad a piataci uprednostnili kresbu ceruzkami na väčší formát. Portréty sme si, samozrejme, vystavili v knižnici. Oslovili sme tiež rodičov aj starých rodičov žiakov s prosbou zapožičania rekvizít. Vytvorili sme pracovný kútik u Tajovského.

Sme veľmi radi, že okrem p. riaditeľky Mgr. A. Krajčíkovej, p. zástupkýň Mgr. A. Mrižovej, Mgr. M. Majtánovej naše pozvanie na oslavu MDK prijala aj PhDr. V. Matušíková, vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou Mestského úradu v Topoľčanoch.

Po úvodnom príhovore privítali žiaci vedenie školy a pozvaných hostí ako sa patrí – chlebom a soľou. Potom si prítomní vypočuli umelecký prednes, ukážku z Tajovského poviedky Do konca. Recitoval ju Patrik Mierny zo 6. B triedy. Žiačky Ester Laura Gočová a Nina Bočkajová z 5. A si pripravili prezentáciu o rodine, pôsobiskách a tvorbe Tajovského. Bohaté informácie z nej, z hodín literárnej výchovy, vlastného čítania a hľadaní na internete využili ich spolužiaci z 5. A, 5. D a 6. A vo vedomostnej hre Milujem Tajovského, ktorú poňali ako narodeninovú oslavu pri príležitosti 145. výročia narodenia autora. Hru moderoval Tadeáš Bujna zo 6. D. Otázky boli doplnené aj obrazovými ukážkami tzv. puzzle hádankami. Testovali hĺbku vedomostí žiakov.

Žiaci postupne zbierali informácie o živote, štúdiu, rodisku, rodine a dielach Tajovského. Čítali ukážky z poviedok, pracovali s učebnicami literárnej výchovy, s knižkami, ktoré mali k dispozícii v školskej a mestskej knižnici, využili poznatky z relácie Autor na dnes a veľa času strávili aj pred počítačmi. Zisťovali tiež, čo všetko je po J.G. Tajovskom pomenované.

Po vedomostnej hre sa venovali ďalšej aktivite, ktorú nazvali Jožkove taje – priraď, poskladaj, napíš, nájdi a vyčiarkni. V rámci uvedenej aktivity sa šiestaci rozdelili do dvoch tímov. Prvým boli dievčatá a druhým chlapci. Ich úlohou bolo z ponuky vlastností priradiť k postave starého otca Tajovského iba tie, ktoré ho podľa ukážky charakterizovali. Po správnom priradení pokračovali skladaním rozstrihanej mandaly s dielami Tajovského. Po úspešnom zložení museli prepnúť mozgové závity a v časovom limite 2 minúty napísať cinquain na starého otca a na Maca Mlieča. Záver Jožkových tajov patril osemsmerovke s jasným cieľom nájsť a vyčiarknuť autorove poviedky. Naši šikovní žiaci našli všetky. Po vyhodnotení práce oboch tímov sa všetci zapojili do elektronického kvízu, ktorý pripravili žiaci z 8. A triedy. Nasledovalo čítanie medailónov – pásmo o tom, ako vidia Tajovského a jeho literárne postavy naši žiaci.

Pri hľadaní zaujímavostí o J. G. Tajovskom piataci a šiestaci objavili i vzdelávacie videá – projekt Baštrg, ktorého autorom je známy slovenský herec a komik Michal Kubovčík. Okrem iných našli aj jeho spracovanie poviedky Maca Mlieča. On im doslova učaroval. Spievali si ho počas prestávok (hudobnú verziu spracovanú na motív M. Jacksona). Aby sa dozvedeli viac, rozhodli sa napísať list p. Kubovčíkovi. V pondelok 28.10.2019 počas oslavy MDK sme v programe mali zaradený predposledný bod – Prekvapenie. Bola ním odpoveď p. Kubovčíka, ktorý našim žiakom odpovedal na všetky položené otázky a prisľúbil im besedu, resp. osobnú účasť v našej školskej knižnici. Už teraz sa na neho veľmi tešia.

Po prečítaní listu sme si so žiakmi pozreli video ukážku Jednohubka – J. G. Tajovský – potenciál obrovský z projektu Baštrng.

V závere oslavy MDK sme odovzdali slovo PhDr. Vladimíre Matušíkovej, vedúcej odboru školstva, kultúry a práce s mládežou Mestského úradu v Topoľčanoch, ktorá zhodnotila prácu žiakov a celkovú úroveň podujatia.

Skvelé výkony, súťaživosť prítomných detí a príjemnú atmosféru osláv Medzinárodného dňa školských knižníc pozitívne ocenili aj p. riaditeľka Mgr. A. Krajčíková, p. zástupkyne Mgr. A. Mrižová a Mgr. M. Majtánová.

Celý deň sa niesol v znamení skvelej nálady, dôkazom čoho sú aj úsmevy na tvárach žiakov. Jednotlivé aktivity programu nás presvedčili o tom, že naši žiaci majú zmysel pre tímovú prácu, umelecký prednes, zábavu, sú kreatívni, vynaliezaví, majú radi čítanie aj tvorivé písanie. Všetci žiaci boli za svoje vynaložené úsilie sladko odmenení.

Tešíme sa, že sme spolu strávili nádherné popoludnie, doplnili si nové poznatky o J. G. Tajovskom a vzdali hold jeho pamiatke.

Mgr. M. Sedláčeková, Mgr. T. Továčik , PhDr. A. Mikulová