List za listom – baví ma čítať...

Naši žiaci zhotovili série záložiek rôznych tvarov, farieb i techník. Tematicky boli rôznorodé – zvieratá, kvety, rozprávkové postavy, príroda. Jednu sériu vytvorili prepletaním, ďalšia séria dostala podobu čajových šálok, nechýbali obľúbené ceruzky s rôznymi vzormi či paličkové postavičky. Veľa záložiek bolo ozdobených stužkami a farebnými korálikmi, na mnohých deti kreslili i lepili obrázky svojich obľúbených knižných hrdinov.

Žiaci z druhého stupňa vytvorili zaujímavé záložky rôznych veľkostí, ktorými vyjadrili svoj vzťah k čítaniu. V niektorých triedach bola výroba záložiek spestrením hodín literatúry, v iných pracovali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.

Výroba záložiek sa stala v našej škole tradíciou v mesiacoch september – október. Žiaci vyrábali záložky s veľkou radosťou a odhodlaním urobiť ich čo najkrajšie.

Balík s krásnymi záložkami a informačným bulletinom o našej škole sme poslali našim kamarátom do Banskej Bystrice 25. 10. 2019.

Všetci sa tešíme, že si po jesenných prázdninách otvoríme balík so záložkami od našich rovesníkov z partnerskej ZŠ v Banskej Bystrici.

Mgr. D. Šupová, Mgr. M. Sedláčeková