Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!
Násilie je téma, ktorá sprevádza každého celým jeho životom v rôznych podobách. Ovplyvňuje život nielen dospelých, ale aj detí. Deti sa čoraz častejšie stretávajú s ponižovaním, posmievaním či formami násilia, ale často sa problém odhalí, až keď je neskoro.

Preto je veľmi dôležité o násilí s deťmi primerane veku hovoriť, aby vedeli násilie eliminovať a na koho sa v prípade problému obrátiť.
                                                                       Mgr.A.Jakubičková, Mgr.I.Švajcová