Banskobystrické záložky – výstava
Dozvedeli sme sa, že ZŠ Golianova má 740 žiakov. A - triedy sú vždy hokejové, B - triedy športové, C a D - triedy sú klasické. Deti sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží a predmetových olympiád. Najradšej však majú Deň zvierat, pretože si môžu so sebou do školy priniesť svojich zvieracích miláčikov. Napísali nám aj o pamiatkach a zaujímavostiach, ktoré môžeme v ich meste vidieť.

V mene našich žiakov prvého aj druhého stupňa ich touto cestou pozdravujeme a ďakujeme im za spoluprácu v projekte a, samozrejme, krásne knižné záložky.
Mgr. Miriam Sedláčeková