Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Vo viacboji všestrannosti s dvoma titulmi majstra Slovenska

V sobotu 24. novembra 2018 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v halom viacboji všestrannosti. Martin Žiak z 9. A a Ema Daňová z 9. B na nich dosiahli na úrovni základných škôl najväčší športový úspech, keď vo svojich vekových kategóriách boli v súčte všetkých disciplín najlepší a získali majstrovské tituly.
Florbalisti zohrali najlepší zápas s víťazom skupiny

Dňa 23. novembra 2018 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch zorganizovala jednu zo základných skupín majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo florbale žiakov. Zúčastnili sa jej štyri základné školy s týmito výsledkami v šiestich vzájomných zápasoch: ZŠ Tribečská – ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany 4 : 6, ZŠ Hollého Topoľčany – ZŠ sv. Ladislava Topoľčany 3 : 1, ZŠ Tribečská – ZŠ sv. Ladislava 1 : 6, ZŠ Hollého – ZŠ sv. Don Bosca 4 : 3, ZŠ Tribečská – ZŠ Hollého 3 : 5, ZŠ sv. Don Bosca – ZŠ sv. Ladislava 2 : 1. Poradie v skupine: 1. ZŠ Hollého Topoľčany, 2. ZŠ sv. Don Bosca, 3. ZŠ sv. Ladislava, 4. ZŠ Tribečská. Do finále súťaže postúpil víťaz skupiny.
Mestská polícia – naša pomoc a ochrana

Dňa 27. novembra 2018 sa konalo v priestoroch Galérie mesta Topoľčany vyhodnotenie XV. ročníka výtvarnej súťaže Mestská polícia - naša pomoc a ochrana. Medzi ocenenými bola aj žiačka našej školy, Lenka Bočeková z 3. D, ktorá obsadila vo svojej kategórii 3. miesto.
Basketbalistky so striebrom z okresného finále

Dňa 22. novembra 2018 sa v telocvični ZŠ Urmince odohralo okresné finále v basketbale žiačok základných škôl. Zúčastnili sa ho traja víťazi zo základných skupín vo vzájomných zápasoch s týmito výsledkami: Urmince – Tribečská Topoľčany 6 : 21, Urmince – Preseľany 9 : 45 a Tribečská – Preseľany 9 : 20.
Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sme sa zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s témou Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.
Florbalistky zo skupiny do okresného finále

Dňa 16. novembra 2018 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala jednu zo základných skupín majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo florbale žiačok.
Stolní tenisti majstrami okresu Topoľčany

Dňa 19. novembra 2018 ZŠ s MŠ Jacovce usporiadala okresné majstrovstvá základných škôl v stolnom tenise žiakov i žiačok v súťaži družstiev.
Tribečská najúspešnejšou školou Nitrianskeho kraja v bedmintone

Dňa 15. novembra 2018 sa ZŠ Tribečská sa v Šuranoch zúčastnila Majstrovstiev Nitrianskeho kraja základných škôl v bedmintone družstiev žiakov i žiačok. Školu reprezentovali dve víťazné dvojice z okresných majstrovstiev: Alexander Bakaľár 9. C, Marek Košťál 9. A; Kristína Kyseľová 9. A, Nina Kyseľová 7. D.
Testovanie 5

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizuje viacero významných medzinárodných meraní výsledkov a kontextu vzdelávania, ktoré spĺňajú kritériá porovnávacieho pedagogického výskumu. Okrem iného zabezpečuje aj externé testovanie piatakov. Žiaci 5. ročníkov základných škôl sa 21. novembra 2018 po štvrtýkrát zúčastnili Testovania 5.
Basketbalisti zo základnej skupiny nepostúpili

Dňa 14. novembra 2018 ZŠ Tribečská usporiadala jednu zo základných skupín majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v basketbale žiakov.
Chlapci Tribečskej najúspešnejšou školou v halových majstrovstvách okresu Topoľčany vo viacboji všestrannosti na rok 2018

Dňa 9. novembra 2018 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala aj halové majstrovstvá okresu Topoľčany vo viacboji všestrannosti na rok 2018. Zúčastnilo a ich šesť základných škôl – štyri topoľčianske necirkevné, ZŠ Urmince a ZŠ Prašice. Súťažilo sa v tých istých disciplínach ako starší žiaci s vynechaním šplhu.
Postup basketbalistiek zo skupiny

ZŠ Tribečská 13. novembra 2016 zorganizovala jednu z troch základných skupín Majstrovstiev základných škôl okresu Topoľčany. Jej súpermi boli ZŠ s MŠ Ludanice a ZŠ s MŠ Veľké Ripňany. Tribečská zvíťazila v oboch zápasoch, zvíťazila v skupine a finálovú skupinu o okresného majstra odohrá 22. novembra v Urminciach.
V plaveckej štafete naplávaných viac ako tisíc metrov

Piatok 16. novembra 2018 sa uskutočnila plavecká štafeta žiakov základných škôl a osemročného gymnázia. Za ZŠ Tribečskú plávalo spolu 63 žiakov a žiačok a v súčte naplávali 5 175 metrov. Plavci a plavkyne si mohli vybrať z dĺžky 25, 50 alebo 100 metrov. Z piatich zúčastnených škôl Tribečská skončila na 4. mieste. Mgr. Gejza Sitkey
Beseda so včelárom

Žiaci 6. A, 6. C a 6. D triedy sa zúčastnili besedy so včelárom pánom Durančíkom. Vďaka pútavému rozprávaniu sa žiaci dozvedeli zaujímavosti zo sveta včiel či výroby samotného medu.
Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Každý školský rok si žiaci Základnej školy na Tribečskej ulici preveria svoje jazykové zručnosti v školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Tento školský rok sa školské kolo tejto olympiády konalo dňa 13. novembra 2018. Súťažilo sa tradične v kategórii 1A – 5., 6. a 7. ročník a v kategórii 1B – 8. a 9. ročník.