Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Vynikajúce športové ocenenie od Okresného úradu Nitra, odboru školstva

Základná škola na Tribečskej ulici v Topoľčanoch prevzala od Okresného úradu Nitra, odboru školstva, diplomované športové ocenenie za 2. miesto v školských športových súťažiach žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v školskom roku 2018/2019 v Nitrianskom kraji. Dňa 7. októbra 2019 ho riaditeľke školy Mgr. Anne Krajčíkovej a vedúcemu predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy PaedDr. Ladislavovi Vozárovi odovzdal v priestoroch školskej knižnice Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru.
V skoku do diaľky na ZŠ Hollého štyri medailové miesta

ZŠ na Hollého ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 27. septembra 2019 už 13. ročník súťaže v skoku do diaľky žiačok a žiakov základných škôl. V kategórii A obsadila Petra Benadiková (7.D) druhé miesto a Adam Kozák (6.B) tretie miesto. V Kategórii B získala Ivana Jamborová (8.C) druhé miesto a Ema Rochovská (8.B) tretie miesto. Sú to krásne výsledky za čo im patrí gratulácia a poďakovanie, pričom pre samotných reprezentantov Tribečskej je to výrazná motivácia do ďalšieho zlepšovania v tejto ľahkoatletickej discplíne. Mgr. Gejza Sitkey
V cezpoľnom behu dve ôsme miesta v družstvách

Dňa 25. septembra 2019 ZŠ v Krušovciach usporiadala Majstrovstvá okresu Topoľčany v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Vo vedomostných súťažiach súťaži družstiev, kde sa započítavali najlepšie dve umiestnenia, dosiahli žiaci 34 bodov a žiačky 33 bodov. V oboch prípadoch to boli ôsme miesta.
Historicky najvyššie športové umiestnenie našej školy

V posledných štyroch rokoch dosahovala Tribečská stále výraznejšie úspechy v športových súťažiach žiakov plnoorganizovaných základných škôl v okrese Topoľčany i v celom Nitrianskom kraji. V školskom roku 2015/2016 to bolo 11. miesto v Nitrianskom kraji, v ďalšom ôsme, v školskom roku 2017/2018 to už bolo 3. miesto a v poslednom školskom roku obsadila naša škola 2. miesto, čo je historicky najväčší športový úspech tejto školy.
V školskom roku 2018/2019 vo vedomostných súťažiach znovu vynikajúce výsledky

Aj v uplynulom školskom roku dosiahla naša škola vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach – predmetových olympiádach a ďalších postupových súťažiach. V školskom systéme základných škôl okresu Topoľčany získala Tribečská 1. miesto s počtom bodov 189, keď druhá základná škola získala 100 bodov, čím opäť potvrdila svoje suverénne okresné postavenie v tomto sledovaní a postavení základných škôl. V hodnotení celého Nitrianskeho kraja – teda viac ako 250 základných škôl a osemročných gymnázií to bolo v prvej desiatke veľmi pekné 8. miesto.
Korčuliarsky výcvik

Hurá na ľad! Tak znel pokrik žiakov z 2.A a 2.D triedy, ktorí sa v dňoch 25. až 29.septembra 2019 zúčastnili korčuliarskeho výcviku. Na zimný štadión v Topoľčanoch natešených korčuliarov odviezol autobus. Pod vedením skúsených trénerov si žiaci na ľadovej ploche osvojili základy korčuľovania. Za veľkú snahu boli ocenení diplomom a malou sladkosťou. Mgr. E. Gregorová
Svetový deň srdca v ŠKD

Čo znamená slovo srdce? S deťmi sme sa pustili do rozhovoru o srdiečku, jeho farbe, frekvencii, ale aj ako je pre človeka dôležité. V našom školskom klube sme si takto spríjemnili piatkové popoludnie, kde si všetky deti pripravili a upevnili na svoje červené tričká srdiečka a spoločne sa zišli na školskom ihrisku. Tam ich čakalo pripravené srdiečko, kde si o ňom mohli prečítať a zaujímavé sa dozvedieť. A aby sme aj my,to srdiečko správne naštartovali, tak sme si aj zatancovali na naše obľúbene pesničky. Deti sa na ihrisku zoradili a vytvorili veľké červené srdce. Radosť v ich očiach vidieť na fotografiách.
„Bezpečná chôdza“ a „ Cyklistika“

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2019 pani primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová vyhlásila pre deti a žiakov topoľčianskych škôl výtvarnú súťaž. Do súťaže sa zapojili štyri triedy pod vedením pani učiteliek Mgr. M. Majtánovej /3.D/, Mgr. D. Strejčkovej /4.D/, Mgr. A. Fábikovej /2.C/, Mgr. D. Mišovýchovej /4.B/ a Mgr. L. Benkovej. Bolo zaslaných vyše 40 prác. Práce budú vystavené na námestí v Galérii mesta Topoľčany a víťazi budú zverejnení 26.9.2019.
Veľmi dobré výsledky deviatakov v TESTOVANÍ 9

V uplynulom školskom roku 2018/2019 dosiahli žiaci a žiačky deviateho ročníka ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 – teda v testovaní vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. V tomto celonárodnom testovaní skončili v okrese Topoľčany v sieti všetkých plnoorganizovaných základných deväťročných škôl v slovenskom jazyku a literatúre na 5. mieste a v matematike na 6. mieste.
Poprázdninová piknikovačka v ŠKD

Pekný slnečný pondelok sme v ŠKD využili a s deťmi si užili poprázdninovú piknikovačku. Deti si priniesli maškrty podľa chuti a pani vychovávateľky im pripravili pukance. Zábavu nám spríjemnili hry, hudba a súťaže. Rozlúčili sme sa s letom a nový školský rok začali v príjemnej atmosfére.
Otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 bol v priestoroch športového areálu našej školy slávnostne otvorený školský rok 2019/2020. Pre tri skupiny žiakov bol tento deň ešte o čosi zvláštnejší. Prváci zažili prvé otvorenie školského roka a deviataci posledné na Tribečskej. A, samozrejme, netreba zabúdať na piatakov, ktorí spoznali nových triednych učiteľov, nakoľko začali navštevovať druhý stupeň ZŠ.
Úspešný školský rok Tribečskej 2018/2019

Tento školský rok bol prvým so súčasným vedením školy. Od začiatku školského roka to bol prvý celý školský rok riaditeľky školy Mgr. Anny Krajčíkovej, boli to prvé mesiace Mgr. Alexandry Mrižovej ako zástupkyne riaditeľky školy pre II. stupeň a Mgr. Martina Majtánová bola zástupkyňou riaditeľky školy pre I. stupeň druhý školský rok.
Rozlúčka so štvrtým ročníkom

Každý deň sa niečo končí a niečo nové začína. Posledné júnové dni sa štvrtáci rozlúčili s pani učiteľkami a s prvým stupňom ZŠ. Na oslave nechýbala torta, šampanské, dobrá nálada, ale aj nejaká tá slzička. Štvrtákom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a všetkým pekné prázdniny. Lubica Bučeková
Veľkolepá venčeková rozlúčka deviatakov so základnou školou

Venčeková slávnosť deviatakov sa uskutočnila 25. júna 2019 v Dome kultúry v Topoľčanoch a od roku 2004 to bolo najneskôr v rámci mesiaca jún. O to intenzívnejšie to žiaci prežívali, nakoľko si uvedomovali, že ide o ich posledné spoločné chvíle na základnej škole. Taktiež mali viac času na nácvik svojho rozlúčkového programu, ktorý pripravovali pre rodičov a učiteľov.
Jedinečná, dvanásta kráľovná čítania

21. júna 2019 sme v školskej knižnici vyhlásili nové kráľovné – kráľov čítania za školský rok 2018/2019. 12. ročník celoročnej čitateľskej súťaže Kráľ čítania neočakávane prekvapil konečným výsledkom.