Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Učenie v maskách

Ako býva už zvykom počas fašiangového obdobia, nastal deň D - učenie v maskách. Posledný deň pred jarnými prázdninami, čiže v piatok 14. februára 2020, prišli do našej školy bytosti v rôznych karnevalových maskách. Zasadli do školských lavíc a učili sa. Žiaci, ale aj zamestnanci našej školy sa predstavili v plnej paráde. Najkrajšie masky z každej triedy boli odmenené sladkými odmenami, a ani ostatné masky nezostali bez odmeny. Zábava, tancovanie a súťaže pokračovali v popoludňajších hodinách v ŠKD. Mgr.Z.Grauzlová
Šaliansky Maťko - krajské kolo

Dňa 25.2.2020 sa na Piaristickom gymnáziu v Nitre konal 27.ročník krajskej recitačnej súťaže v prednese povestí pod názvom "Šaliansky Maťko". Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. V II. kategórii Adrián Mihalík zo 4.D a v III. kategórii Hanka Koncová zo 7.A.
Príjemné veľkonočné sviatky všetkým!

Vážení kolegovia, ctení rodičia, milí žiaci! Zo srdca Vám želám, príjemné, pokojné a v zdraví prežité veľkonočné sviatky! A úctou Mgr. A. Krajčíková
Fašiangový karneval v ŠKD

Posledný deň pred nástupom na jarné prázdniny sme si v ŠKD pripravili karneval. Deti si celý týždeň vyrábali a tvorili masky, ktoré im zútulnili triedy a chodby. Od rána sme boli prezlečení v nádherných maskách a vlastnoručne zhotovených škraboškách. Popoludní všetky deti z oddelení ukázali svoju nápaditosť, tvorivosť a kreativitu.
Čo vieš o hviezdach - okresné kolo

Dňa 11. februára 2020 sa v priestoroch Tribečského osvetového strediska konalo okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach, ktoré zorganizovali Tekovská hvezdáreň v Leviciach v spolupráci s regionálnym osvetovým strediskom. V 1. kategórii, ktorá bola určená pre žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl, zastupoval našu školu Maxim Kopčan z 5.A. Dosiahol vynikajúci výsledok a získal 1. miesto.
Malá škola varenia a pečenia

Pečenie je hrou pre našich malých kuchárov. Už tretí školský rok sa stretávame v našej kuchynke a pripravujeme jednoduché ale chutné dobroty, ktoré zvládne každý žiak.
Vývoj názvov ulíc od najstarších čias až po súčasnosť

Klub historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topoľčanoch, spolu s Tribečským múzeom v Topoľčanoch a Galériou mesta Topoľčany usporiadali dňa 19. 2. 2020 o 16.00 hod prednášku na tému "Vývoj názvov ulíc od najstarších čias až po súčasnosť v meste Topoľčany". Prednášajúcim bol Mgr. Bohuš Sasko, historik Tribečského múzea v Topoľčanoch.
Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 14. februára 2020 Okresný úrad v Nitre v spolupráci so Základnou školou na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnil už 12. ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 51 žiakov zo 11 prihlásených základných škôl okresu Topoľčany a Gymnázia v Topoľčanoch. Do okresného kola postúpili tí žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste.
Rozprávkový muzikál Odvážny Jack

Dňa 13.februára 2020 boli žiaci 1.stupňa v Spoločenskom dome v Topoľčanoch na veľmi príjemnom kultúrnom podujatí Mestského divadla ACTORES Rožňava. Rozprávkový muzikál Odvážny Jack bol napísaný na motívy diela Roalda Dahla, obľúbeného autora kníh pre deti i dospelých.
Stolní tenisti z majstrovstiev kraja so strieborným úspechom

Súkromná kresťanská škola Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre usporiadala dňa 11. februára 2020 Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v stolnom tenise družstiev žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Zúčastnilo sa ich všetkých sedem okresných víťazov tejto súťaže, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín po troch a štyroch, kde sa hralo systémom každý s každým na dva víťazné sety do jedenásť.
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre opäť privítalo súťažiacich z celého kraja. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v okresných kolách Olympiády v nemeckom jazyku si zmerali svoje sily. Našu školu úspešne reprezentoval Samuel Držík zo 6.A.
Zdravá výživa

Dňa 11. februára 2020 sa žiaci 8.A a 8.D zúčastnili v priestoroch Tribečskej knižnice besedy pod názvom Zdravá výživa. Prednášku viedla PhDr. Mária Trenčanská, pracovníčka Okresnej hygieny v Topoľčanoch. Pútavou formou, pomocou prezentácie s výkladom a názornými príkladmi zo života, oboznámila žiakov so zdravým štýlom života a dôležitosťou správneho stravovania. Bližšie sa zamerala na základné zložky stravovania, význam vitamínov, vlákniny, ovocia, zeleniny ako aj tukov v strave. Zdôraznila, že človek potrebuje pre správnu životosprávu asi 40 prvkov. Poukázala na to, že človek by sa mal držať základného pravidla: aký príjem, taký výdaj a zároveň načúvať hlas svojho tela.
Stolné tenistky z majstrovstiev kraja s bronzovým úspechom

Dňa 4. februára 2020 sa v priestoroch Súkromnej kresťanskej školy – Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja základných škôl v stolnom tenise družstiev žiačok, ktorých sa zo siedmich okresov kraja zúčastnilo šesť okresných víťazov. Súperi boli vylosovaní do dvoch skupín. Po ich odohraní sa krížovým systémom odohrali semifinálové zápasy a ďalším postupom sa určovalo konečné poradie základných škôl v kraji.
Objavujeme čaro chémie – celoslovenské vyhodnotenie.

Dňa 3. februára 2020 sa v rámci 8. národnej konferencie učiteľov chémie, ktorá sa konala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnilo aj celoslovenské vyhodnotenie súťaže Objavujeme čaro chémie. Našu školu v dvoch kategóriách reprezentovali štyri víťazné projekty školského kola.
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo školské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy – 66. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prednesy súťažiacich v jednotlivých kategóriách hodnotila odborná porota zostavená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry.