Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Bedmintonistky Tribečskej majsterkami Nitrianskeho kraja

Dňa 12. novembra 2019 sa v Šuranoch uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja základných škôl v bedmintone družstiev žiačok. Okrem okresu Šaľa malo na nich zastúpenie všetkých šesť ďalších okresov, ktoré reprezentovali víťazi okresných majstrovstiev. Našu školu a okres Topoľčany reprezentovali Nina Kyseľová (8.D) a Lea Belanská (6.A).
Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Dňa 19.11.2019 medzi 10:00 a 11:00 hodinou sa triedy 2.B a 2.D zapojili do akcie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“ a tak sa zaradili medzi 21000 detí na celom Slovensku s cieľom poukázať na svoje práva, ktoré vek neanuluje. Aj na našom Námestí M.R.Štefánika prebiehala takáto bubnovačka, pretože práve november je významným mesiacom v oblasti ochrany práv dieťaťa a tento deň je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.
Stali sme sa majstrami okresu vo vybíjanej

Žiaci našej školy odohrali v dňoch 19.novembra 2019 a 21. novembra 2019 v športovej hale v Kovarciach Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Pod vedením pani učiteľky Vránovej získali 1.miesto a stali sa majstrami okresu. Neprehrali ani jeden zápas a postúpili do krajskej súťaže, kde tiež zabojujú o titul. Budeme im držať palce.
Šarkaniáda v ŠKD 2019

V polovici mesiaca november sme si všetci v oddeleniach ŠKD pripravili šarkany a vonku na školskom dvore zorganizovali „Šarkaniádu“. Táto akcia vyvolala u detí veľkú radosť. Deti ukázali svojho vyrobeného, ale aj prineseného šarkana. Bola to nádhera, keď šarkany lietali vysoko. Niektoré nechceli poslúchať, lietať, ale deti sa aj napriek tomu trpezlivo pokúšali niekoľkokrát svoje šarkany vyzdvihnúť do výšky. Obloha sa rozžiarila farbami.
Šantenie s listami v ŠKD

................. Jeseň je keď padá lístie,................ ................. na dvore ho máme iste. .................. ................. Tak sa chceme vyšantiť .................. ................. a listy si vyhodiť. ...............................
Florbalisti druhí v okrese Topoľčany v súťaži Floorball SK LIGA

ZŠ na Škultétyho ulici v Topoľčanoch v spolupráci so Strednou odbornou školou drevárskou v Topoľčanoch usporiadala dňa 12. novembra 2019 finálový turnaj súťaže Floorball SK LIGA, ktorého sa zúčastnili štyri topoľčianske základné školy.
Basketbalistky majsterkami okresu Topoľčany

Basketbalistky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch sa 12. novembra 2019 stali majsterkami okresu Topoľčany v basketbale žiačok základných škôl. Rozhodol o tom finálový turnaj troch víťazov základných skupín tejto súťaže, ktorý organizovala ZŠ a MŠ v Urminciach.
V halovom viacboji štyri medailové miesta pre prvý stupeň

Dňa 7. novembra 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala aj Halové majstrovstvá Okresného zväzu viacbojov všestrannosti na rok 2019 v kategóriách základných škôl CH-1 až CH-4 a D-1 až D-4. Zúčastnilo sa ich šesť základných škôl – ZŠ Škultétyho Topoľčany, ZŠ Hollého Topoľčany, ZŠ Tribečská Topoľčany, ZŠ Prašice, ZŠ a MŠ Urmince a ZŠ a MŠ Preseľany. Naša škola nominovala do tejto súťaže dvanásť žiakov a dvanásť žiačok.
Vo viacboji všestrannosti II. stupňa ZŠ najlepšie umiestnenie Šuranovej a Fabriciho

Dňa 6. novembra 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala halové Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl vo viacboji všestrannosti pre žiakov druhého stupňa v kategóriách M-4 až M-6 a Ž-4 až Ž-6.
Anjel Vianoc 2019

Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc každoročne organizuje Tatranská galéria v Poprade. Do súťaže sa zapojili žiaci krúžku Machule a po neľahkom výbere sme do súťaže zaslali práce týchto žiačok: sestry Bočekové/4.D/, T.Kováčiková /1.C/, V.Ďuráková /3.D/, V. Michaličková /1.C/ L.Šupolíková /3.B/, A.Surkošová /1.C/.
Tekvičková "bavenica" v školskom klube

Tak ako každý školský rok, aj tento čakali naše deti na tekvičkovú párty, ktorá sa niesla v duchu strašidiel, kostýmov a masiek. Pani vychovávateľky si pripravili pre deti množstvo zaujímavých súťaží. Deti tvorili a vymýšľali rôzne príbehy, ktoré si potom porozprávali. Samozrejme nechýbali ani pekne vyzdobené triedy, o ktoré sa postarali deti a pani vychovávateľky. Na párty nesmela chýbať diskotéka a sladké odmeny pre deti, na ktoré sa tešili asi najviac. Deti prežili príjemné, ale aj strašidelné chvíle, plné radosti a zážitkov.
Chemický krúžok a ŠKD

Dňa 7.11.2019 zažili žiaci navštevujúci chemický krúžok a deti zo VI. oddelenia ŠKD netradičné spoločné popoludnie. Vzájomne sa spoznávali a trávili čas na otvorenom chemickom krúžku, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať pri príležitosti práve prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky (4.-10.11.).
iBobor 2019

V dňoch 11. – 15. novembra 2019 sa uskutočnil už XIII. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Žiaci z našej školy sa do nej zapojili a súťažili v štyroch kategóriách: KADETI (8. a 9. ročníky), BENJAMÍNI (6. a 7. ročníky) a taktiež i žiaci prvého stupňa – kategórie BOBRÍCI (4. a 5. ročníky) a DROBCI (2. a 3. ročníky).
Basketbalisti zo skupiny nepostúpili

Dňa 5. novembra 2019 usporiadala naša škola jednu zo základných skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl a osemročného Gymnázia v Topoľčanoch v basketbale žiakov. Zúčastnili sa jej štyri základné školy a Gymnázium Topoľčany. Hralo sa systémom každý s každým a do finálovej skupiny postúpil len víťaz skupiny.
Mladý tvorca 2019

V utorok 5. 11. 2019 sa 36 žiakov 9. ročníka spolu s pani učiteľkami, Mgr. Branislavou Lukáčikovou, Mgr. Evou Makovou a Mgr. Martinou Vőpy ako výchovnou poradkyňou, zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2019 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.