Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Početné úspechy mladých stolných tenistov

Dňa 21. januára 2020 Športový klub stolného tenisu Topoľčany usporiadal v topoľčianskej stolnotenisovej hale 1. kolo topoľčianskej školskej ligy v stolnom tenise pre neregistrovaných hráčov. Z našej školy sa na ňom zúčastnila silná výprava v počte spolu trinástich žiakov a žiačok.
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na Základnej škole Škultétyho v Topoľčanoch. Naši žiaci nás už tradične úspešne reprezentovali, aj napriek tomu, že sa niektorí učia nemecký jazyk prvý alebo druhý rok.
Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj tento rok sa do celoslovenskej súťaže zapojilo viacero tried z 1.stupňa našej ZŠ. Komisia, ktorú tvorili Mgr.M.Majtánová, Mgr.D.Strejčková, Mgr.L.Benková, vybrala v školskom kole 18 výtvarných prác. Vybrané práce postupujú do okresnej súťaže, ktorá sa bude konať vo februári vo výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch. Výtvarníkom držíme palce. Mgr.L.Benková
Kde sa ukrýva skutočné šťastie? ...

Odpoveď na túto otázku boli 23. januára 2020 hľadať naši šiestaci a piataci, ktorí sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do Divadla J. Palárika v Trnave. Navštívili divadelné predstavenie Modrý vták – pôsobivú alegóriu svetovej literatúry, inšpirujúcu tvorcov inscenácie k veľkolepému scénickému stvárneniu.
Šaliansky Maťko – okresné kolo

Dňa 21. januára 2020 sa v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi školského kola, ktorí opäť potvrdili svoj talent v umeleckom prednese slovenskej povesti.
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 15. januára 2020 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch. V kategórii 1A sa zúčastnilo 15 žiakov a našu školu reprezentovala žiačka 7A triedy Marína Čorňaková, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Vo vyššej kategórii 1B sa zúčastnilo 17 žiakov a našu školu reprezentoval žiak 8B triedy Damián Hrnko. Obaja žiaci ukázali výborné vedomosti v písomnej aj ústnej časti. Rovnako ako v školskom kole, aj v okresnom kole písomná časť pozostávala z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti mali vytvoriť príbeh podľa obrázka a viesť rozhovor na danú tému.
Šaliansky Maťko – školské kolo

Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá nesie meno po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak sa zrodil Šaliansky Maťko.
Posledný školský deň v kalendárnom roku 2019

20. december 2019 bol posledným dňom v tomto kalendárnom roku aj pre žiakov a žiačky našej školy. Okrem vianočného programu v triedach sa žiaci prvého i druhého stupňa zúčastnili filmového predstavenia (Troll: Príbeh o chvoste, Jumanji: Ďalší osud) v topoľčianskom kine. Do vianočných prázdnin detí a dovoleniek zamestnancov školy všetkých naladil príhovor Mgr. Anny Krajčíkovej, riaditeľky školy, ktorá poďakovala za prácu a popriala krásne sviatočné dni plné oddychu a rodinného pokoja. Mgr. Gejza Sitkey
Vianočné posedenie a rozlúčka s rokom 2019

Dňa 19. decembra 2019 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnilo v posledných rokoch už tradičné vianočné posedenie pri kapustnici a vianočnom pečive spojené so športovými aktivitami (stolný tenis a bedminton). Zúčastnili sa ho takmer všetci zamestnanci školy – vedenie školy, učiteľky a učitelia prvého aj druhého stupňa, vychovávateľky v školskom klube detí, prevádzkovo-ekonomickí zamestnanci a zamestnanci školskej jedálne.
Filmový darček od pani primátorky

Primátorka mesta Topoľčany, JUDr. Alexandra Gieciová, potešila vianočným darčekom dve triedy našej školy. Žiaci sa predposledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami zúčastnili krátkych, no intenzívnych filmových projekcíí v špeciálnom 9D kine v Topoľčanoch. Rozdelili sa do malých skupín, pričom každá z nich si mohla vybrať svoje filmové predstavenie. Deti sa skvelo zabavili a s pekným zážitkom sa po vystriedaní všetkých skupín vrátili v sprievode učiteľov do školy. Mgr. Gejza Sitkey
Volejbalistky v skupine na druhom mieste

Dňa 17. decembra 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala aj jednu zo štyroch základných skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo volejbale žiačok. Zúčastnili sa jej tri základné školy s týmito výsledkami: ZŠ Škultétyho Topoľčany – ZŠ Gogoľova Topoľčany 2 : 1, ZŠ Škultétyho – ZŠ Tribečská 2 : 1 a ZŠ Tribečská – ZŠ Gogoľova 2 : 1. Do okresného finále postúpila ZŠ Škultétyho ako víťaz skupiny. Naša škola skončila na 2. mieste a v celkovom okresnom poradí to bolo 5. až 8. miesto.
Volejbalisti v skupine s druhým miestom

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 16. decembra 2019 jednu zo štyroch základných skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo volejbale žiakov. Zúčastnili sa jej štyri základné školy, hralo sa systémom každý s každým a do finálovej skupiny postupoval len víťaz základnej skupiny.
Žiaci prvého stupňa odohrali osem hádzanárskych zápasov

Dňa 13. decembra 2019 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale odohrali ďalšie zápasy minihandbalovej ligy žiakov 1., 2. a 3., 4. ročníka základnej školy. Mladší žiaci prvého stupňa Tribečskej odohrali štyri zápasy so ZŠ Hollého Topoľčany a všetky prehrali (4 : 22, 4 : 14, 6 : 10 a 6 : 8). Starší žiaci prvého stupňa zvíťazili so ZŠ Piešťany 20 : 13, so ZŠ Škultétyho Topoľčany prehrali 8 : 13 a 9 : 10 a so ZŠ Gogoľova Topoľčany prehrali 5 : 21.
Vianočné tvorivé dielničky

Nielen medovníčky, ale aj rôzne vianočné ozdoby sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Dňa 12.12.2019 si žiaci 3.C vyrábali zaujímavé ozdoby. Pracovali s radosťou spolu so svojimi rodičmi. Práca sa im vydarila a po práci si pochutili na voňavých vianočných koláčikoch. ******************************* Mgr.B.Kováčová a pani vychovávateľka Z.Mervartová
Najmladší znalec na svete v oblasti gemológie

S hrdosťou si Vám dovoľujem oznámiť, že náš žiak Issey Ryu Itahashi, ktorý v tomto školskom roku študuje mimo územia SR, sa 6.12.2019 po úspešnom ukončení záverečných skúšok stal najmladším znalcom na svete v oblasti gemológie.