Naši štvrtáci vo vybíjanej v Nitrianskom kraji tretí
Našu školu reprezentovali: David Matušík, Tomáš Gieci /obaja zo IV.D/, Filip Guričan, Marko Slávič, Lenka Prochászková /všetci traja zo IV.A /, Mattias Bosák, Marek Bielich, Alexander Skokan, Tamara Daňovičová, Vanda Laurinská, Sandra Laurinská, Alžbeta Globanová /všetci zo IV.C/. 
                                                                            Mgr.J.Vránová