Objavujme čaro chémie

Do tejto súťaže sa zapojili títo žiaci:

I. kategória: 6.-7. ročník základnej školy, prima a sekunda gymnázií s osemročným štúdiom:

1. Samuel Kováč, Liliana Stanková (6.A) – Faraónov had (Ing. Knoblochová)
2. Tereza Adamkovičová (6.B) – Netradičná šálka čaju (Ing. Knoblochová)
3. Barbora Duscheková, Katarína Bajzíková (7.B) – Tancujúca ryža (Mgr. Kacinová)
4. Timea Gáfelová, Karolína Jamrichová (7.B) – Jedlý sliz (Mgr. Kacinová)
5. Nicoletta Maková, Bibiana Merbsová (7.D) – Antistresová hmota (Ing. Knoblochová)
6. Jakub Pavlusík (7.D) – Sirupy v pozore (Ing. Knoblochová)

II. kategória: 8. ročník základnej školy, tercia gymnázií s osemročným štúdiom:

1. Laura Drábikobá, Nina Emilová (8.B) – Faraónové hady (Mgr. Kacinová)
2. Ema Rochovská, Ema Zaťková (8.B) – Súboj kyslého so zásaditým (Mgr. Kacinová)
3. Alexander Katona, Andrej Sedlár (8.D) – Strieborné vajce (Mgr. Kacinová)

Do celoslovenského kola postupujú:

1. miesto: Jakub Pavlusík (7.D), Ema Rochovská, Ema Zaťková (8.B)
2. miesto: Tereza Adamkovičová (6.B), Alexander Katona, Andrej Sedlár (8.D)

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazným projektom držíme palce.

Mgr. Jana Kacinová