Úspešná „žatva“ žiakov z Tribečskej na Žiackom vedeckom sympóziu

Našu školu s vedeckými prácami reprezentovali títo žiaci a žiačky:

1.stupeň: Lucia Slamková, Dominika Jamrichová (obe 2.A), Filip Slamka, Lívia Longauerová (obaja 4.A)

2.stupeň: Lena Bezáková, Peter Krajčík, Šimon Peter, Samuel Peter (všetci 9.A), Juraj Ferenčík a Maxim Kopčan (obaja 5.A).

Odborná porota (tvorená z vysokoškolských pedagógov z Nitrianskej univerzity, Trnavskej univerzity a STU v Bratislave, ďalej z pracovníkov Tribečského múzea, Tribečskej knižnice a Spoločného školského úradu v Topoľčanoch) dohliadala na priebeh, ako aj vyhodnotenie celej súťaže.

Umiestnenie našich žiakov na Žiackom vedeckom sympóziu:

1.stupeň:

Lucia Slamková - získala 1. miesto za prácu: Kresba (kategória história-spoločenské vedy), žiačku pripravovala Mgr. Eva Gregorová.

Dominika Jamrichová - získala 1. miesto za prácu: Motýle (kategória biológia-geografia), žiačku pripravovala Mgr. Eva Gregorová.

Filip Slamka - získal 1. miesto za prácu: Lietanie (kategória chémia-fyzika), žiaka pripravovala Mgr. Jana Gallasová.

Lívia Longauerová - získala Cenu vedcov za prácu Neobyčajný papier (kategória chémia-fyzika), žiačku pripravovala Mgr. Jana Gallasová.

2. stupeň:

Šimon Peter - získal 1. miesto za prácu: Dom z tlačiarne - jednoduché riešenie bývania (kategória matematika-informatika), žiaka pripravoval Ing. Rastislav Gaži , spolupracoval Mgr. Ivan Kopčan.

Samuel Peter - získal 1. miesto za prácu: Robot - pomocník v domácnosti kategória (matematika-informatika), žiaka pripravoval Ing. Rastislav Gaži, spolupracoval Mgr. Ivan Kopčan.

Lena Bezáková - získala 3. miesto za prácu: Vplyv prírodných hnojív na rast a klíčenie vybraných druhov rastlín (kategória biológia-geografia), žiačku pripravovala Mgr. Dominika Jamborová.

Peter Krajčík - získal Cenu riaditeľky Gymnázia za prácu: Plesne (kategória biológia-geografia), žiaka pripravovala Mgr. Dominika Jamborová.

Juraj Ferenčík - získal 2. miesto za prácu: Mince (kategória história-spoločenské vedy), žiaka pripravovala Mgr. Andrea Rybanská.

Maxim Kopčan - súťažil s prácou: Mäsožravé rastliny (kategória biológia-geografia), žiaka priravovala Mgr. Dominika Jamborová.

Žiakom srdečne blahoželáme k ich vynikajúcemu úspechu, ďakujeme im za reprezentáciu našej školy. Sme na nich hrdí a dúfame, že raz sa stanú skutočnými vedcami.

Mgr. Andrea Rybanská