Školské kolo dejepisnej olympiády

V teste boli aj otázky z regionálnej histórie, ako aj z polročného učiva každého ročníka. Celkovo sa dejepisnej olympiády zúčastnilo 37 žiakov (9. ročník - 4 žiaci, 8. ročník - 6 žiakov, 7. ročník - 11 žiakov a 6. ročník - 16 žiakov).

Konečné výsledky:

Kategória C - 9. ročník: 1. miesto - Lena Bezáková (9.A), 2.miesto - Tomáš Bohuš (9.B), 3. miesto - Damián Joščák (9.A)

Kategória D - 8. ročník: 1. miesto - Andrej Sedlár (8.D), 2. miesto - Nina Emilová (8.B), 3. miesto - Ema Zaťková (8.B)

Kategória E - 7. ročník: 1. miesto - Patrik Štefkeje (7.D), 2. miesto - Alexandra Mačeková (7.D), 3. miesto - Adrián Mokoš (7.D)

Kategória F - 6. ročník: 1. miesto - Peter Švajc (6.C), 2. miesto - Alex Kutňanský (6.D), 3. miesto - Tereza Strejčková (6.D)

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2020 na ZŠ Gogoľova Topoľčany, postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Mgr. Andrea Rybanská