Vianočné posedenie a rozlúčka s rokom 2019

V úvodnom slove riaditeľka školy, Mgr. Anna Krajčíková, všetkých srdečne privítala, neformálne poďakovala za odvedenú prácu v kalendárnom roku 2019 a hlavne za všetky úspechy v súvislosti s výsledkami žiakov v rôznych súťažiach ako aj za úspechy spojené s organizáciou rôznych kultúrno-spoločenských aktivít našej školy. Všetkým popriala príjemné chvíle sviatočného oddychu a veľa zdravia i úspechov v roku 2020.

Sviatočnú atmosféru najviac podporil spevácky zbor žiačok školy Andante pod vedením pani učiteľky Janky Chvojkovej, ktorý predniesol vianočné piesne a koledy so záverečnými vianočnými vinšami a aforizmami.

Súčasťou tohto programu bolo aj ocenenie Zamestnanec roka 2019, ktoré za tento kalendárny rok získal Mgr. Gejza Sitkey ako prejav uznania za oddanosť školskému povolaniu so 100 % dochádzkou do zamestnania.

Dôležitou súčasťou posedenia bola tombola, keď po vyžrebovaní čísiel boli rôznymi cenami odmeňovaní po ich vylosovaní všetci zamestnanci, viacerí aj dvakrát.

Bola aj možnosť trošku si zašportovať, počúvať hudbu a hlavne porozprávať sa o najrôznejších veciach a najbližších dňoch prelomu rokov 2019/2020.

Kolobeh školy sa v najbližších dňoch zastaví a tak si budú môcť dopriať oddych nielen zamestnanci, ale aj vedenie školy, ktorí sa významnou mierou pričinili o to, že rok 2019 bol jeden z najúspešnejších v histórii školy.

Mgr. Gejza Sitkey