Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku sa niesla v príjemnej atmosfére a odzrkadlilo sa to aj na výkonoch súťažiacich žiakov.

V oboch kategóriách sa žiaci museli popasovať s náročnými úlohami, ktoré mali preveriť ich jazykové zručnosti. Čítanie a počúvanie s porozumením zvládli vynikajúco. Skutočné vedomosti museli tiež preukázať v teste, ktorý bol zameraný na náročnú gramatiku. Ani tieto úlohy však našich žiakov neodradili a tí sa s vervou pustili aj do ústnej časti súťaže.

Tomáš Bohuš z 9.B reprezentoval našu školu v kategórii 1B, Tereza Matušíková zo 6.A a Samuel Držík zo 6.A v kategórii 1A. Svoje komunikačné schopnosti uplatnili rozprávaním príbehu, ktorý vymysleli k danému obrázku a svojou kreativitou k daným témam. Všetci podali obdivuhodný výkon a Samko Držík zo 6.A sa so ziskom takmer plného počtu bodov (97 zo 100) prebojoval na úžasné 1. miesto a postúpil medzi najlepších žiakov v kraji, kde bude našu školu s hrdosťou reprezentovať.

Všetkým žiakom blahoželáme a Samkovi prajeme veľa ďalších úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári v Nitre.

PhDr. Annamarie Mikulová