Početné úspechy mladých stolných tenistov

V zúčastnenej konkurencii dosiahli naši žiaci viaceré popredné umiestnenia.

Dievčatá: 4. miesto – Linda Gregorová (7.C), 6. miesto – Simona Hlásniková (8.D), 11. miesto – Adriana Martišková (8.D) a 12. miesto – Henrieta Martišková (7.C).

Chlapci: 1. miesto – Matúš Burian (6.A), 2. miesto – Alex Kutňanský (6.D), 4. miesto – Daren Filipeje (5.C), 9. až 16. miesto – Alexander Fabrici (6.A), Matej Slávič (2.B), Dominik Košťál (6.A), 21. až 30. miesto – Stanislav Podolec (5.B), Andrej Macko (6.D), Martin Šiška (5.C).

Je potrebné poďakovať všetkým stolným tenistom a tenistkám za veľmi úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Gejza Sitkey