Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Talentovaní recitátori si navzájom konkurovali napriek tomu, že na prípravu v tomto ročníku mali naozaj veľmi málo času. Porotu čakala náročná úloha, zhodnotiť úroveň prednesov žiakov a vybrať spomedzi nich tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole.

Výsledky podľa jednotlivých súťažných kategórií sú nasledovné:

I. kategória – poézia
1. Adrián Mihalík – IV.D
2. Sabína Bošanská 
 II.D
3. Marek Foltán – III.A
4. Félix Uhlár – IV.B

I. kategória – próza
1. Stela Štilcová – III.B
2. Tomáš Haring – IV.B
3. Zoja Krchňavá – II.C

II. kategória – poézia
1. Teo Štilec – VI. C

II. kategória – próza
1. Tereza Matušíková – VI.A
2. Juraj Ferenčík – V.A
2. Linda Chrkavá – V.A

III. kategória – poézia
1. Ema Rochovská – VIII.B
2. Laura Drábiková – VIII.B

III. kategória – próza
1. Nela Kupcová – VII..A

Odborná porota rozhodla, že do obvodného kola postúpia títo recitátori: Adrián Mihálik, Stela Štilcová, Teo Štilec, Tereza Matušíková, Ema Rochovská, Nela Kupcová. Do okresného kola priamo postupuje Natália Gieciová.

Všetci súťažiaci boli za svoje skvelé prednesy odmenení diplomami a knižnými odmenami. Ďakujeme im a postupujúcim recitátorom držíme palce v obvodnom kole!

Mgr. Miriam Sedláčeková