Objavujeme čaro chémie – celoslovenské vyhodnotenie.

I. kategória:
6. – 7. ročník základnej školy, prima a sekunda gymnázií s osemročným štúdiom - Tereza Adamkovičová (6.B): Netradičná šálka čaju (Ing. Knoblochová), Jakub Pavlusík (7.D): Sirupy v pozore (Ing. Knoblochová).

II. kategória:
8. ročník základnej školy, tercia gymnázií s osemročným štúdiom - Ema Rochovská, Ema Zaťková, (obe 8.B): Súboj kyslého so zásaditým (Mgr. Kacinová), Alexander Katona, Andrej Sedlár (obaja 8.D): Strieborné vajce (Mgr. Kacinová).

Práca Jakuba Pavlusíka bola odbornou porotou ocenená 3. miestom. Jakubovi k úspechu srdečne blahoželáme a želáme mu vytrvalosť pri ďalšom chemickom experimentovaní. Práce si môžete pozrieť v chemickej vitríne na treťom poschodí.

Ing. Henrieta Knoblochová