Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Samko Držík zo 6.A zabojoval v kategórii 1A, do ktorej patria aj žiaci siedmeho ročníka, nedal sa však zahanbiť. Výborne zvládol písomnú časť, ktorá pozostávala z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Nakoľko bol v tejto časti úspešný, mohol postúpiť do ústneho kola. V ústnej časti bolo jeho úlohou správne zoradiť poradie obrázkového príbehu a vymyslieť k nemu vtipnú historku. Zároveň sa musel vyjadriť k dvom témam. Všetky spomínané úlohy zvládol bravúrne a obsadil úžasné 5. miesto.

Samkovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

PhDr. Annamarie Mikulová