Vývoj názvov ulíc od najstarších čias až po súčasnosť

Na úvod sa prítomným prihovorila PhDr. Katarína Beňová, predsedníčka Klubu historikov SHS v Topoľčanoch. Medzi prítomnými bol aj pán viceprimátor Juraj Želiska. Potom pán Bohuš Sasko začal prednášku spojenú s prezentáciou, ktorá bola rozdelená na tieto časti:

Názvy ulíc v Topoľčanoch do roku 1919
Názvy ulíc v Topoľčanoch počas prvej Československej republiky
Názvy ulíc v Topoľčanoch počas Slovenského vojnového štátu
Názvy ulíc v Topoľčanoch v období komunistickej vlády v Československu
Názvy ulíc v Topoľčanoch po roku 1989

Toto podujatie bolo veľmi poučné (nielen pre historikov), účasť bola pomerne vysoká. Zastúpení boli aj pedagógovia, ktorí sa zúčastnili aj napriek tomu, že boli jarné prázdniny.

Mgr. Andrea Rybanská