Fašiangový karneval v ŠKD
 V školskej telocvični  bola pripravená porota, ktorú tvorili pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková, pani zástupkyne pre prvý a druhý stupeň -  Mgr. Martina Majtánová, Mgr. Alexandra Mrižová a zástupca z rodičov, pani Ondrušová. Úlohou poroty bolo vybrať najkrajšiu kreatívnu masku. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí pomáhali v príprave masiek pre svoje deti. Vyhodnotiť "naj" masku bolo ťažké, ale porota zvolila 11 najkrajších masiek,ktoré boli odmenené knihou a sladkou odmenou.
 A ako by to bolo bez tanca a zábavy? Veď to poznáte. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy sa presunú do svojich oddelení, aby si pochutnali na výbornom pohostení. Na záver dostali všetky deti sladkú odmenu, za ktorú ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Anne Krajčíkovej.

Už teraz sa tešíme na budúcoročný karneval.