ZŠ Tribečská v Dejepisnej olympiáde treťou najúspešnejšou školou

Nie je to najdôležitejší motív tejto olympiády, ale od začiatku bola vždy nastavená ako súťaživá v rámci žiackej konkurencie, z ktorej potom vychádzajú výsledky a úspešnosť škôl. Tá závisí od celkového počtu reprezentantov jednotlivých škôl a od ich celkovej úspešnosti, ktorá začína jedným bodom za posledné miesto vo výsledkovej listine a postupne pribúda vždy jeden bod za každé ďalšie lepšie umiestnenie. Deväť základných škôl okresu nepostavilo do tejto olympiády ani jedného žiaka či žiačku. Len dve školy dosiahli plný počet osem súťažiacich a jednou z nich bola práve naša škola, ktorá sa v celkovom okresnom hodnotení umiestnila na treťom mieste so ziskom 45 bodov.

V prvom rade je potrebné poďakovať všetkým, no ešte viac tým najúspešnejším žiakom a rovnako aj pedagógom, ktorí žiakov pripravovali. Všetkých nás teší najmä záujem týchto žiakov o predmet dejepis a o históriu ako takú. Veríme, že tento záujem neopadne a ich výsledky inšpirujú ostatných žiakov. Želáme veľa ďalších úspechov pri reprezentácii našej školy v rámci dejepisnej olympiády či už na úrovni školy, okresu alebo kraja.

Mgr. Gejza Sitkey