Dejepis ... tak trochu inak v 5.B
Tretím prekvapením bolo, že žiak Matej Žák priniesol do triedy veľmi starú heligónku. Matej na nej chvíľu hral (aj ja som si ju vyskúšala a aj niektorí žiaci) a potom nám všetkým vyrozprával príbeh, ktorý sa s ňou viaže.

Matejov starý otec sa volá Jaromír Patráš. Pochádza z dediny Podkonice (blízko Slovenskej Ľupče a Banskej Bystrice). Narodil sa 12.augusta 1940. Čiže teraz má presne 81 rôčkov.

Tento príbeh sa stal v roku 1944, keď mal Matejov starý otec štyri roky. Pamätá si, že do ich rodného domu prišli Nemci a zabrali si časť ich domu a na istý čas tam zostali bývať. Bolo to v čase Slovenského národného povstania. Jeden z tých Nemcov vyhrával na tejto heligónke večer čo večer.
Matejov starý otec spomína, že nakoniec keď odchádzali z ich domu, tak mu tú heligónku nemecký vojak daroval... A on mu dal za to kúsok masla.
Aj takéto príbehy sa stali počas 2.svetovej vojny.

História ... to nie sú len dátumy, fakty, pojmy a memorovanie, história, to sú aj skutočné príbehy, prostredníctvom ktorých sa dozvedáme, ako žili naši starí rodičia.

A ja ďakujem všetkým trom žiakom za zážitkové obohatenie na hodine dejepisu.                                                                              Mgr. Andrea Rybanská