Nové oddychové zóny v škole
V rámci projektu sa nám na chodbách školy podarilo nevyužitý priestor vhodne pretvoriť na oddychové zóny so sedacími vakmi, taburetkami, kreslami priamo pri triedach, ktoré slúžia žiakom na uvoľnenie počas prestávok a ich socializáciu. Zóny sú doplnené stolovými futbalmi, regálmi na knihy a spoločenské hry. Okrem dekoračných polepov, steny zdobia maľby, ktorých autorkou je naša talentovaná pani vychovávateľka Tatiana Kupcová. Učebňa cudzích jazykov je vďaka projektu vybavená novými lavicami netradičného tvaru, modernými stoličkami a knižnými regálmi.

Ďakujem Mgr. Alexandre Mrižovej, ktorá spolu so mnou projekt tvorila, Ing. Márii Ševčíkovej za organizáciu finančnej stránky projektu a všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri jeho realizácii.  

Verím, že vynovené priestory budú pre všetkých vhodným miestom na uvoľnenie, vypnutie a načerpanie energie, ktoré si budeme vážiť a snažiť sa ich nepoškodiť, aby nám slúžili čo najdlhšie.

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy