Chemický krúžok a úspech na krajskom kole chemickej olympiády
Na každom stretnutí sme uskutočňovali aj nejakú zaujímavú praktickú aktivitu. Žiaci tak získavali okrem nových teoretických poznatkov aj prepotrebné praktické zručnosti. A samozrejme vždy strávili príjemné odpoludnie v kruhu spolužiakov s rovnakými záujmami. Z laboratórnych pokusov stojí za zmienku slonia zubná pasta v troch rýchlostných variáciách, premeny hypermangánu, modrá banka, elektrolýza kuchynskej soli a tiež dôkaz nenasýtených vyšších mastných kyselín v olejoch.
 
Všetci zanietenci, ktorí chemický krúžok navštevovali, sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola 58. ročníka chemickej olympiády v kategórii D. Navyše žiačka Klára Vargová z 9. A sa v krajskom kole umiestnila na 4. mieste. S vysokým náskokom bodov sa týmto stala najúspešnejšou riešiteľkou chemickej olympiády z okresu Topoľčany. Žiačka Kristína Žáková z 9. B úspešne absolvovala prijímacie pohovory na SZŠ v Trnave, odbor farmaceutický laborant, ktorý od septembra začne študovať.
 
Ďalšími pravidelnými účastníkmi boli: Jakub Pavlusík z 9. D, ktorý nás vždy prekvapil svojou typicky mužskou zručnosťou, Christina Chovancová z 9. A, ktorá sa starala o dobrú náladu a Liliana Stanková z 8. A, ktorá i napriek tomu, že bola najmladšia, za svojimi o rok staršími spolužiakmi v ničom nezaostávala.
 
Všetkým žiakom za ich zodpovedný prístup a príjemne strávené spoločné chvíle vyjadrujem vrelé ďakujem a želám im veľa úspechov pri štúdiu na stredných školách.
 
 
Ing. Henrieta Knoblochová