Výlet do Banskej Štiavnice
Banská Štiavnica, historické slobodné kráľovské banské mesto, leží na strednom Slovensku. Je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného  dedičstva UNESCO a turistom ponúka veľa zaujímavostí.
Plán dnešnej cesty bol jasný, a tak sme zamierili do Múzea Kammerhof, v ktorom nás privítali s úsmevom a aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii sme mali možnosť vidieť najrozsiahlejšiu expozíciu v meste, ktorá nie je len o banskej technike, ale predstavuje ťažbu suroviny od objavenia ložiska, prostredníctvom rôznych nástrojov a techniky, cez odstraňovanie spodnej vody až po ťažbu a spracovanie suroviny. Tieto zložité aj jednoduchšie činnosti, ktoré banská práca predstavuje, sú v expozícii prezentované od najstarších archeologických nálezov až po 20. stor.
Naše kroky mierili ďalej na Námestie sv. Trojice, kde sa nachádza Berggericht – výstava viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít celého sveta. Dôraz je kladený najmä na minerály zo Slovenska. Medzi rarity expozície patria napríklad vzorka hessitu z lokality Botes v Rumunsku, stefanit a polybazit z Hodruše a farmakosiderit z Novej Bane. Expozícia sa môže pochváliť veľmi peknými ukážkami minerálov, ktoré majú na Slovensku miesto svojho prvého popisu na svete. Napríklad sú to: hodrušit z Hodruše, euchroit, libethenit a mrázekit z Ľubietovej, hauerit z Vígľašskej Huty, tetradymit zo Župkova a vashegyit zo Železníka. Štôlňa Michal, ústiaca na nádvorí, vyvolala u žiakov nevídaný záujem o prácu v podzemí.
A na záver – čerešnička na torte – návšteva domu, v ktorom prežila Mária Pischlová väčšinu svojho života a tajne ukrývala rukopis najdlhšej ľúbostnej básne Marína, ktorú jej napísal Andrej Sládkovič. Žiaci 8.B a 8.C od decembra 2021 vypisovali verše z tejto básne, ktoré ilustrovali a vytvorili tak dvadsať metrov dlhú nádherne ilustrovanú podobu Maríny. Poctu  a veľkosť diela ukázali tak, že ju spustili z okna Maríninho domu a oblečení v červených farbách z nej vytvorili obrovské srdce, uprostred ktorého stál Martin Pitron z 8.B a recitoval tie najromantickejšie verše Nicole Šuranovej  z 8.C. Táto milá akcia vyvolala na námestí rozruch a turisti sa spolu so žiakmi našej školy stali jej súčasťou a iste budú na ňu radi spomínať. 
 
Banská Štiavnica je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Človek nevie, či skôr dýchať alebo sa dívať. Podobne očarení ostali aj žiaci a ako sami povedali – tu jeden deň nestačí, tak možno opäť niekedy nabudúce.
 
PhDr. Annamarie Mikulová, Mgr. Jana Kacinová, Ing. Dana Kopencová, Mgr. Katarína Šlosárová